top of page

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr DOROTA PAKUŁA-TAMOU

magister pedagogiki; nauczyciel dyplomowany; autorka i współautorka publikacji naukowych z dziedziny pedagogiki

trans- i międzykulturowej.
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: Administracji Publicznej, Zarządzaniai Marketingu w Oświacie;

absolwentka Studium Teatralnego (warsztat reżysera, animatorakultury: Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie)

oraz Studium Praktyk Teatralnych (warsztatreżysera, animatora kultury: Teatr im. Stefana Jaracza) w Olsztynie;

dyrektor przedszkola Artystyczno-Teatralnego „Dorotka” w Olsztynie, objętego egidą UNESCO, realizującego

od 15-tu lat program edukacji do tolerancji na każdą odmienność, poprzez sztukę i kontakt z przedstawicielami różnych kultur, jak również program pedagogiki transkulturowej  i edukacji regionalnej; od 15 lat nadzoruje wspomniany program

i bierze w nim czynny udział; od 15 lat współpracuje z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz (od roku 2006) z ambasadami: RPA, Indonezji, Meksyku i Angoli, Maroka jak również Światową Organizacją Wychowania Przedszkolnego OMEP (Organisation Mondiale pour Education Prescolaire); organizatorka kilku międzynarodowych konferencji z obszaru pedagogiki trans- i międzykulturowej; laureatka licznych nagród i wyróżnień, w tym „La musique comme facteur de rapprochement des gens”, Vancouver 2010; dyplomu za zwycięstwo w konkursie o bioróżnorodności „Nie znikaj”, nagrody w ogólnopolskim konkursie „Bliżej Teatru” (pod egidą Ministerstwa Kultury i ministerstwa Edukacji Narodowej), Nagrody Prezydenta Olsztyna za wieloletnią działalność przedszkola oraz najwyższej noty za realizację w./wym. programu przyznanej przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie w ramach ewaluacji.

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA

21.09.2019-01001.jpg

mgr MAŁGORZATA ZUBALSKA

 

- Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Wydział Nauk Społecznych i Sztuki,

na kierunku Pedagogika Społeczna, tytuł zawodowy magister

 

- Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Wydział Nauk Społecznych i Sztuki, Podyplomowe Studia Kształcenia Pedagogicznego,

 

kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela

 

- Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych i Sztuki, Podyplomowe Studia Zintegrowanej Wczesnej

 

Edukacji, uprawnienia do pracy w przedszkolu, klasie „0”, klasach I-III szkoły podstawowej

 

- Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział Okręgowy w Olsztynie przy Teatrze im. Stefana Jaracza, Studium Teatralne, warsztat

 

reżysera, animatora kultury, I stopień doskonalenia zawodowego

 

- wybrane kursy i szkolenia: „Afrykańska układanka” – warsztaty z wielokulturowości oraz metodyki edukacji

międzykulturowej wśród dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych zorganizowane przez Staromiejski Dom Kultury w Warszawie;

 

Prawa dziecka a zagrożone dzieciństwo we współczesnym świecie -konferencja zorganizowana przez Olsztyńską Szkołę Wyższą

 

im. J. Rusieckiego, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień

 

oraz Akademicki Krąg Korczakowski. 2012r; „Prawa człowieka i ubóstwo metodą aktywnego uczestnictwa” – szkolenie dla

Edukatorów Praw Człowieka zorganizowane przez Stowarzyszenie Amnesty International Polska w ramach projektu Edukacja

 

dla Godności na Warmii i Mazurach. 2013r.; Szkoła Integracji Międzykulturowej – specjalistyczne szkolenie dla psychologów
 

i pedagogów pracujących z dziećmi cudzoziemskimi – Polskie Forum Migracyjne

 

 

 

 

 

 

 

mgr MARTA MARZĘCKA

 

 

 

 

 

 

 

 

Studia licencjackie na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warmińsko-mazurskim na kierunku Pedagogika szkolna z animacja kulturalną,

Studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warmińsko-mazurskim na kierunku Diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową.

Kursy i szkolenia:

-Matematyka w ruchu,

- Zabawy ludowe w naturze,

- Wykorzystanie metody "6 klocków" w pracy z dzieckiem

Zainteresowania:

- muzyka, 

- nauka języków obcych,

- kultura i obyczaje różnych regionów. 

 

 

17499528_1465407856823688_67028770143086
Paula.jpg
IMG_20201224_200438.jpg
260335973_1077296173025721_4894769555917841235_n.jpg

mgr IWONA ŁAWRYNOWICZ

 

 

 

 

 

 

 

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, studia pedagogiczne o specjalizacji "Diagnostyka pedagogiczna z edukacją miedzykulturową";

- szkolenie „Kompetencje kluczowe jako recepta na skuteczną integrację świata dziecka i dorosłego” 

- instruktor zajęć z języka angielskiego w przedszkolu

 

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Podyplomowe studia kierunek - Zintegrowana Wczesna Edukacja, 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Kierunek Pedagogika – Pedagogika Opiekuńcza, Magister w 2011 roku,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Kierunek Pedagogika specjalna- Oligofrenopedagogika, Licencjat w 2009 roku,

Prywatnie:

Pasjonatka kuchni orientalnej i gotowania;

Z pasji pracuje także jako fotograf;

Kocha muzykę, a w duszy gra jej artysta

mgr PAULA ROGOWSKA_ FIEĆKO

 

 

 

 

 

 ANNA GOSZCZYCH

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z animacja kulturalna na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
Rozpoczęta mgr na kierunku: Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Terapia Pedagogiczna
Warsztaty: Wpływ inteligencji emocjonalnej ucznia na jego sukces edukacyjny
Muzyczna koncepcja w edukacji matematycznej
Logogłoski - ćwiczenia i zabawy logopedyczne przygotowujące do prawidłowej realizacji głosek
Zabawa z muzyką klasyczną jako czynnik stymulujący rozwój muzyczny dziecka
Udział w Konferencji: Wielkie dzieła małych rąk. Fenomenologiczne spojrzenie na aktywność dzieci w przedszkolu.

 

mgr MAGDALENA ZAJĄCZKOWSKA-BAZIRAK

 

 

 

 

 

 

 

Zamiłowanie do sztuki i piękna rozwijała w Liceum Plastycznym. W latach 1995-2000 ukończyła Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na Wydziale Pedagogiki i Wychowania Artystycznego. W latach 2004-2007 wzbogaciła swoją edukację

w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w licencjat Zdrowia Publicznego. Chcąc wzbogacić swoją wyobraźnię i wrażliwość wybrała Irlandię jako kraj dający możliwość szlifowania języka angielskiego i wzbogacenia innej perspektywy na spojrzenie na edukację w krajach anglojęzycznych. Ostatnie 7 lat żyła w Hiszpanii, gdzie odmienny temperament tubylców wyrobił w niej umiejętność radości z danej chwili. Postrzegać życie jako piękną podróż . Różnorodność kultur z którymi miała szczęście dzielić swoje życie nauczyły ją otwartości, tolerancji i empatii. Uczy dzieci jak być pięknym i dobrym człowiekiem.

KADRA NIEPEDAGOGICZNA

POMOC NAUCZYCIELA

RENATA KRAJZA- główna księgowa

 

 

 

 

 

 

 

 

EWA BYLIŃSKA- samodzielny referent

 

 

 

 

 

 

 

unnamed.jpg
71210475_1767550273389168_36264994751087
zdjęcie Anna Grabkowska.jpg
zdjęcie mgr Katarzyna Kowalczyk.jpg

ANGELIKA TRUTKOWSKA

 

 

 

 

 

 

 

 

WIOLETTA SIWEK

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC00462.JPG

RADOSŁAW SZCZEPAŃSKI

kucharz

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA WATKOWSKA

kucharz

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNA GRABKOWSKA

 

 

 

 

 

 

 

 

MGR KATARZYNA KOWALCZYK

 

 

 

 

 

 

 

 

260437251_4397338180392199_1599193349907282784_n.jpg

MARCELINA PATALAS

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKTORZY ZAJĘĆ

OLENA WIKIEŁ-DUDAŁA

 

absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu,
Wydział Grafiki; arteterapeuta, kurs INTRODUCTION TO ART THERAPY,

British Association of Art Therapists,Wlk. Brytania

STUDIA PODYPLOMOWE- ARTETERAPIA Z ELEMENTAMI TERAPII PEDAGOGICZNEJ,
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej w Warszawie.

 

instruktor zajęć plastycznych z elementami arteterapii

 

 

 

 

 

TOMASZ ŁUKASZUK

instruktor zajęć muzyczno- ruchowych

 

 

 

 

 

MARIAN CZARKOWSKI

 

aktor Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie,
Absolwent Studium Wokalno-Aktorskiego w Gdyni,
artysta Teatru Muzycznego w Gdyni, Teatru Dramatycznego
im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Teatru na Targówku w Warszawie
oraz Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie

 

 

 

 

 

folklor.jpg

CZAREK KUCZYŃSKI,

DAREK WIŚNIEWSKI

instruktorzy śpiewu i tańca folklorystycznego

 

 

 

 

 

bottom of page