DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr DOROTA PAKUŁA-TAMOU

- nauczyciel dyplomowany

-STUDIA MAGISTERSKIE: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie; Wczesna Edukacja,

-Kurs Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa,
ukończony egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Panstwa,

- STUDIA PODYPLOMOWE: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie; Administracja Publiczna,

- STUDIA PODYPLOMOWE: Uniwersytet Warmińsko – Mazurski; Zarządzanie i Marketing w Oświacie,

- STUDIUM TEATRALNE; warsztat reżysera, animatora kultury: Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie,

- STUDIUM PRAKTYK TEATRALNYCH; warsztat reżysera, animatora kultury: Teatr im. Stefana Jaracza
w Olsztynie

 

 

KADRA PEDAGOGICZNA

Joanna_Kulpaka_zdjęcie.jpg

mgr MAŁGORZATA ZUBALSKA

 

- Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Wydział Nauk Społecznych i Sztuki,

na kierunku Pedagogika Społeczna, tytuł zawodowy magister

 

- Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Wydział Nauk Społecznych i Sztuki, Podyplomowe Studia Kształcenia Pedagogicznego,

 

kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela

 

- Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych i Sztuki, Podyplomowe Studia Zintegrowanej Wczesnej

 

Edukacji, uprawnienia do pracy w przedszkolu, klasie „0”, klasach I-III szkoły podstawowej

 

- Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział Okręgowy w Olsztynie przy Teatrze im. Stefana Jaracza, Studium Teatralne, warsztat

 

reżysera, animatora kultury, I stopień doskonalenia zawodowego

 

- wybrane kursy i szkolenia: „Afrykańska układanka” – warsztaty z wielokulturowości oraz metodyki edukacji

międzykulturowej wśród dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych zorganizowane przez Staromiejski Dom Kultury w Warszawie;

 

Prawa dziecka a zagrożone dzieciństwo we współczesnym świecie -konferencja zorganizowana przez Olsztyńską Szkołę Wyższą

 

im. J. Rusieckiego, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień

 

oraz Akademicki Krąg Korczakowski. 2012r; „Prawa człowieka i ubóstwo metodą aktywnego uczestnictwa” – szkolenie dla

Edukatorów Praw Człowieka zorganizowane przez Stowarzyszenie Amnesty International Polska w ramach projektu Edukacja

 

dla Godności na Warmii i Mazurach. 2013r.; Szkoła Integracji Międzykulturowej – specjalistyczne szkolenie dla psychologów
 

i pedagogów pracujących z dziećmi cudzoziemskimi – Polskie Forum Migracyjne

 

 

 

 

 

 

 

mgr JOANNA KULPAKA

 

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski:
- s
tudia licencjackie- Pedagogika szkolna z animacją kulturalną
- studia magisterskie- Wczesna edukacja
Certyfikaty:

- Doskonalenie kompetencji diagnostyczno- interwencyjnych personelu szkolnego w celu
zapobiegania skutkom depresji, samookaleczeń i zachowań samobójczych młodzieży,
Olsztyn 2019

- Warsztaty wokalne prowadzone przez prof. Elżbietę Krzemińską, Kielce 201

- Pasjonatka muzyki oraz rękodzieła.
-  Członkini chórów, aktualnie Chóru Cantores Varmienses
przy Filharmonii Warmińsko- Mazurskiej

 

 

 

 

 

 

 

mgr MARTA MARZĘCKA

 

 

 

 

 

 

mgr IWONA ŁAWRYNOWICZ

 

 

 

 

 

 

KADRA NIEPEDAGOGICZNA

 

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, studia pedagogiczne o specjalizacji "Diagnostyka pedagogiczna z edukacją miedzykulturową";

- szkolenie „Kompetencje kluczowe jako recepta na skuteczną integrację świata dziecka i dorosłego” 

- instruktor zajęć z języka angielskiego w przedszkolu

 

POMOC NAUCZYCIELA

RENATA KRAJZA- główna księgowa

 

 

 

 

 

 

 

 

EWA BYLIŃSKA- samodzielny referent

 

 

 

 

 

 

 

unnamed.jpg
71210475_1767550273389168_36264994751087

ALINA GRZEGORZEWSKA

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGELIKA TRUTKOWSKA

 

 

 

 

 

 

 

 

WIOLETTA SIWEK

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC00462.JPG

RADOSŁAW SZCZEPAŃSKI

kucharz

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA WATKOWSKA

kucharz

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKTORZY ZAJĘĆ

OLENA WIKIEŁ-DUDAŁA

 

absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu,
Wydział Grafiki; arteterapeuta, kurs INTRODUCTION TO ART THERAPY,

British Association of Art Therapists,Wlk. Brytania

STUDIA PODYPLOMOWE- ARTETERAPIA Z ELEMENTAMI TERAPII PEDAGOGICZNEJ,
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej w Warszawie.

 

instruktor zajęć plastycznych z elementami arteterapii

 

 

 

 

 

TOMASZ ŁUKASZUK

instruktor zajęć muzyczno- ruchowych

 

 

 

 

 

folklor.jpg

MARIAN CZARKOWSKI

 

aktor Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie,
Absolwent Studium Wokalno-Aktorskiego w Gdyni,
artysta Teatru Muzycznego w Gdyni, Teatru Dramatycznego
im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Teatru na Targówku w Warszawie
oraz Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie

 

 

 

 

 

CZAREK KUCZYŃSKI,

DAREK WIŚNIEWSKI

instruktorzy śpiewu i tańca folklorystycznego