top of page

 REKRUTACJA rok szkolny 2023/2024

PRZYJMUJEMY DZIECI OD 2,5 ROKU ŻYCIA !

 

 

„Dziecko składa się ze stu.

Ma sto języków, sto rąk, sto myśli, sto sposobów

W jaki myśli, bawi sie i mówi.

Sto – zawsze sto rodzajów słuchania, dziwienia sie i kochania.

Sto radosnych sposobów na śpiewanie i rozumienie,

Na odkrywanie stu światów, na swobodne wymyślanie stu światów,

na marzenia o stu światach.

Dziecko ma sto języków

I sto i sto i sto....”

Loris Malaguzzi

 

 

Drodzy Rodzice,

Wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom nasze przedszkole przyjmuje dzieci już od 2,6 roku życia.

W pracy z najmłodszymi dziećmi będziemy się opierać o autorski program wychowania przez sztukę.
Proponowana koncepcja 
edukacyjno-wychowawcza w pełni uwzględnia różnorodność predyspozycji,
potrzeb i zainteresowań dzieci.

Dzięki temu mogą one w pełni wyrażać siebie i wykorzystać własne możliwości.
To zagwarantuje im harmonijny i szczęśliwy rozwój.

Serdecznie zapraszamy wszystkie maluszki!

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

ARTYSTYCZNO- TEATRALNEGO "DOROTKA 2"
W OLSZTYNIE
DLA NOWO PRZYJĘTYCH DZIECI

ROK SZKOLNY 2023/2024

           

Wniosek wypełniamy  na platformie PUO wchodząc na stronę http://www.edukacja.olsztyn.eu
w
terminie: od 2 marca 2022 r. od godz. 8:00 do 16 marca 2022 r. do godz. 15:00.

 

Wniosek wypełniamy  na platformie PUO wchodząc na stronę http://www.edukacja.olsztyn.eu

 

Wypełnione, wydrukowane i podpisane przez rodziców dokumenty dziecka wraz z wymaganymi oświadczeniami i zaświadczeniami (zaświadczenia o zatrudnieniu, dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie, wielodzietność – Karta Dużej Rodziny, dokumenty potwierdzające niepełnosprawność) należy złożyć w kancelarii przedszkola, które zostało wskazane jako pierwszy wybór.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały określone w zarządzeniu Prezydenta Olsztyna.

 

bottom of page