top of page

W roku 2015/2016 realizowaliśmy projekt pod nazwą „Rytmy natury”.
Powstało wiele ciekawych realizacji i działań, wśród których na szczególną uwagę zasługuje dzień spędzony poza murami przedszkola,
w ogrodzie „Dorotki”.

W ramach tego dnia spędzonego w bliskości przyrody, w otwartej przestrzeni ogrodu spędziliśmy cały dzień na nauce, zabawie i odpoczynku.

Celem tego jednodniowego projektu było:

- otwarcie zmysłów na zmiany jakie następują w przyrodzie i różnorodność doznań;

- dotykanie najróżniejszych stron osobowości podczas sytuacji edukacyjnych oraz zabawy i odpoczynku w otwartej przestrzeni (kształtowanie empatii, odpowiedzialności, siły woli, zaufania itp.);

- wykorzystanie pozytywnego wpływu przyrody na duchowy i fizyczny rozwój dzieci;

- uwrażliwienie na silny związek człowieka z przyrodą;

- budzenie radości życia i dawanie wewnętrznego oparcia

PROJEKT  "RYTMY NATURY"

 

bottom of page