top of page

ORGANIZACJA PRACY

 

PRZEDSZKOLE DZIAŁA NA ZASADACH PLACÓWKI PUBLICZNEJ.

Godziny otwarcia  przedszkola 6.30 - 17.00

 

Przedszkole funkcjonuje również w okresie wakacyjnym
(lipiec) w godz. 
6.30 - 17.00

ZAPEWNIAMY:

​- opiekę oraz realizację programu edukacyjnego
od 6.30 do 17.00,

- smaczne i wartościowe posiłki,

- wysoko wykwalifikowaną kadrę

DYSPONUJEMY:

​- atrakcyjnym położeniem przedszkola

- parkingiem

- dużym i bezpiecznym placem zabaw

- przestrzennymi i estetycznymi salami

- pracownią plastyczną

- salą gimnastyczną

Pobyt dziecka w przedszkolu wzbogacamy o:

- udział w koncertach Filharmonii Olsztyńskiej

- zajęcia z ceramiki artystycznej w Liceum Sztuk Plastycznych

- uczestnictwo w spektaklach teatralnych
w Olsztyńskim Teatrze Lalek

- działania o charakterze artystycznym

ORGANIZUJEMY:

- Program adaptacyjny: sierpień

- Dni Odmiennych Kultur

- spotkania z ciekawymi ludźmi ( przedstawiciele różnych narodowości, artyści)

- dni adaptacyjne dla dzieci 3-letnich

- uroczystości okolicznościowe (Pasowanie na Przedszkolaka, Zieloną Noc Starszaków, Dzień Babci
i Dziadka)

- wycieczki do atrakcyjnych miejsc (muzea, wystawy, gospodarstwa agroturystyczne)

- festyny dla dzieci i rodziców

ODPŁATNOŚĆ

Miesięczna opłata za pobyt dziecka
w przedszkolu (rok  szkolny 2023/2024) zależna jest od długości pobytu dziecka w placówce.

Podstawa programowa realizowana jest w godz. 7.30-12.30 (pobyt bezpłatny).

Czas pobytu dziecka ponad podstawę programową to koszt 1, 30 zł/h.

Dzieci urodzone w roku 2017 zwolnione są z opłaty za pobyt w przedszkolu (naliczany jest jedynie koszt wyżywienia).

Dzienna stawka żywieniowa ustalona na rok szkolny 2023/2024 wynosi 15 zł.;
posiłki dla wszystkich dzieci, bez możliwości rezygnacji (śniadanie, II śniadanie, obiad: II danie, zupa + deser).

(POSIŁKI PRZYGOTOWYWANE SĄ WE WŁASNEJ KUCHNI)

W przedszkolu organizowane są nieodpłatne zajęcia dodatkowe:

- JĘZYK ANGIELSKI

- ZAJĘCIA RYTMICZNE 1x w tygodniu
-
WARSZTATY KULTURY WARMIŃSKIEJ
1x w tygodniu

- GIMNASTYKA KOREKCYJNA 1x w tygodniu

LOGOPEDIA- praca z grupą lub indywidualna
w zależności od potrzeb dziecka

KONCERT FILHARMONII WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ 1x w miesiącu

Opłaty należy wnosić comiesięcznie
w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

 

NUMER KONTA : BANK PEKAO S.A. O/OLSZTYN

1/ wyżywienie:

17 1160 2202 0000 0003 9141 8099

2/ czesne:

78 1160 2202 0000 0003 9138 7319

 

AKTUALNOŚCI

bottom of page