top of page

 

 

Po kilku latach uczestnictwa w procesie stowarzyszeniowym UNESCO i realizacji wysokiej jakości projektów nasze przedszkole  w kwietniu 2011r. znalazło się na liście członków światowej sieci szkół stowarzyszonych UNESCO (ASPnet).

Przedszkole realizuje podstawowe cele zapisane w Akcie Konstytucyjnym UNESCO, czego wynikiem są podejmowane przez nas inicjatywy.  Jako placówka stowarzyszona UNESCO w swoim planie uwzględniamy dni,rocznice oraz wydarzenia organizowane pod patronatem UNESCO.
W związku z powyższym nasze przedszkole aktywnie uczestniczy w promowaniu edukacji dla zrównoważonego rozwoju podejmując w ostatnim czasie problematykę dotyczącą środowiska. 
Od 2010 r. realizujemy program ,,Detektywi przyrody”, który porusza m.in. problem bioróżnorodności. Na program złożyło się wiele pomniejszych projektów, których realizacja spotkała się z uznaniem Międzynarodowego Koordynatora Szkół Stowarzyszonych UNESCO i które zostały wykorzystane jako przykład dobrych praktyk realizowanych przez Szkoły Stowarzyszone UNESCO.

bottom of page