top of page

Stowarzyszenie "Jeden Świat"- Dzieci Dialogu Międzykulturowego oraz Przedszkole Artystyczno- Teatralne DOROTKA
w Olsztynie serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wsparli akcję charytatywną, której celem jest
budowa nowej szkoły
w Bangoua w Kamerunie.
Pieniądze zebrane w ramach akcji będą przeznaczone na remont budynku, w którym uczą się dzieci mieszkające w Bangoua. Dzięki wsparciu z Państwa strony dzieci będą miały szansę na edukację w godnych warunkach.Pomóżmy dzieciom spełnić marzenia i umożliwić im lepszy start. Zapewnienie dzieciom dostępu do wiedzy to dla nich szansa na poprawę warunków bytowych i lepszą przyszłość.

 

Dziękujemy!
 

 

 

IMG_1305
IMG_1360
IMG_1331
IMG_1322
PB095014
IMG_1443
IMG_1438
IMG_1428
IMG_1408
IMG_1402
IMG_1376
PB095001
PB095004
PB095006
IMG_1446
IMG_1444

Od 16 do 22 listopada obchodzimy w przedszkolu TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ.
 
Tegoroczne obchody odbywają sie pod hasłem "RÓWNOŚĆ- OD SŁÓW DO CZYNÓW " 

 

Jakie tematy porusza edukacja globalna?


Edukacja globalna jest bardzo szerokim pojęciem obejmującym edukację obywatelską, edukację rozwojową, edukację wielokulturową i międzykulturową, edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju (w tym edukację ekologiczną), edukację o prawach człowieka. Wśród tematów edukacji globalnej znajdziemy m.in. wielokulturowość, tożsamość kulturową i różnorodność, prawa człowieka, antydyskryminację, rasizm i wykluczenie, konflikty, migracje, ubóstwo, dostęp do edukacji, rozwój zrównoważony, konsumpcję, zmiany klimatu, zanieczyszczenie środowiska, zasoby naturalne, stosunki międzynarodowe, gospodarkę światową, handel międzynarodowy, sprawiedliwy handel. 

 

 

 

bottom of page