top of page

ZAŁOŻENIA PROJEKTU ”SPOTKANIE KULTUR – ŚWIAT OCZAMI DZIECKA”

Projekt powstał w oparciu o realizowany od lat program edukacji międzykulturowej oraz wychowania przez
sztukę.
Projekt zakłada współpracę pomiędzy instytucjami obu krajów, dzięki której będzie możliwa wymiana
doświadczeń, obupólne czerpanie z dorobku kulturowego oraz z zacieśnienie więzi.
Jego zadaniem jest budzenie u dzieci ciekawości świata oraz pielęgnowanie takich wartości jak szacunek
i tolerancja.
Efektem przeprowadzonych działań ma być płynne przenikanie się obu kultur tak, aby stworzyć przestrzeń do
ciekawych międzykulturowych sytuacji edukacyjnych.
Uczestnikami projektu są dzieci 4 i 5letnie z obu przedszkoli.
Projekt zostanie przetłumaczony na język francuski i przekazany placówce przedszkolnej w Tunezji do realizacji.
Scenariusze opracowane na potrzeby projektu zostaną zrealizowane w trakcie trwania projektu tj. w okresie
styczeń- grudzień 2023 r. w przedszkolu „Jardin D'enfants L'academie des Genies”w Grombalii (Tunezja).

Podczas tej podróży poznamy bliżej siebie i będziemy mogli przybliżyć swoją kulturę poprzez szereg wspólnych działań artystycznych.
Podstawowym językiem komunikacji w naszym projekcie jest sztuka.
Przez kilka najbliższych miesięcy będziemy wspólnie tańczyć, śpiewać, tworzyć i zgłębiać nawzajem tajniki kuchni warmińskiej i tunezyjskiej.

Nasz projekt został objęty Honorowym Patronatem Komitetu ds. UNESCO oraz Ambasady Tunezji w Polsce.
Jako przedszkole stowarzyszone UNESCO od lat z sukcesami realizujemy szereg działań w zakresie pedagogiki międzykulturowej.
Przedszkole Artystyczno-Teatralne „Dorotka” w Olsztynie realizuje podstawowe cele zapisane w Akcie Konstytucyjnym UNESCO
oraz uczestniczy w programach propagowanych przez UNESCO.

Główną ideą programu jest wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka w wieku przedszkolnym przez sztukę, wychowaniu
w duchu szacunku i tolerancji dla Inności oraz elementy pedagogiki międzykulturowej.

projekt_tunis fr.jpg
wzyta w Tunezji.jpg
bottom of page